maanantai 6. tammikuuta 2020

Miksi olen ehdolla ja mitä ovat tavoitteeni

Toimiessani Laurea-ammattikorkeakoulun rehtorina työ ja pitkä työmatka vaativat koko aikani. Jäädessäni 1.9.2011 eläkkeelle, toteutin pitkäaikaisen toiveeni mennä mukaan seurakunnan vapaaehtoistyöhön diakonian toimialalle. Samaan kokonaisuuteen kuului teologian opiskelun aloittaminen syksyllä 2011. Muistan, miten lapsena kirjoitin Koululaisen muistikirjaan ammattitoiveekseni papiksi tai opettajaksi. Opettaja minusta tuli, mutta ei pappia, mutta olen koko elämäni ollut hengellisistä kysymyksistä kiinnostunut. Olen Tuomasyhteisön jäsen, olen osallistunut yli 10 kertaa usein vaimoni kanssa yhdessä Hiljaisuuden Retriitteihin sekä muutaman kerran myös Herättäjäjuhlille. Herättäjäjuhlien ollessa Lahdessa 2007 olimme seuratalkoissakin.

Ennen vuoden 2018 tunsin halua hakeutua ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin. Luin vaaliliittojen ohjelmia, jotka olivat ympäripyöreitä lukuunottamatta Tulkaa kaikki -liikettä, jolla oli ainoa selvä kirkkopoliittinen ohjelma, joka vastasi omia näkemyksiäni. Kun en ollut Lahden elämässä mukana ennen eläkeaikaa, en ole täällä tunnettu eikä vaalimenestykseni tuonut valtuustopaikkaa. Sain kuitenkin seurakuntayhtymän diakoniatyön ja sairaalasielunhoidon johtokuntapaikan.

Mielestäni tärkein kirkkopoliittinen kysymys on säilyttää evankelisluterilainen kirkko kansankirkkona, joka on läsnä ihmisen arkielämässä ja joka estää jäsenkatonsa.  Olen ollut osaltani edistämässä kirkon osallistumista arkielämään  kirkon oppilaitostyön kehittäjänä. Mm. viimeisimmässä työpaikassani Laurea-ammattikorkeakoulussa Espoon ja Vantaan oppilaitospastorit olivat arvokkaana tukena opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia edistämässä. He järjestivät mm. Hiljaisuuden retriittejä opiskelijoille ja henkilökunnalle. Omilla valtuuksillani tuin niihin osallistumista. Mielestäni ne olivat  ihmissuhdetyötä tekeville työnohjausta.

Itsestään selvää on, että kirkon on ennen pitkää tehtävä päätös samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä. Se on tietenkin tehtävä myös toisinajattelevien näkemyksiä kunnioittaen, mutta kaikilla pareilla tulee olla ehdoton oikeus kirkollisen vihkimisen saamiseen. Kannatan myös ekumeenisen ajattelun vahvistamista kirkossa. Olen diakonaattiuudistuksen kannalla. Mielestäni kirkon johtamistakin olisi uudistettava.

Kuvaus koulutuksestani

Ylioppilas, Jämsän yhteiskoulu 1964
Valtiotieteen maisteri (taloustiede, sosiologia, Suomen historia, yleinen historia, tilastotiede, tietojenkäsittelyoppi, finanssioikeus) Turun yliopisto 1970
Ammattikoulunopettaja, Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopisto, Hämeenlinna 1986
Kasvatustieteen syventävät opinnot, Tampereen yliopisto 1990
Kasvatustieteen lisensiaatti, Tampereen yliopisto 1992
Filosofian tohtori (kasvatustiede, taloustiede), Tampereen yliopisto 1994, väitöskirja: Teknillisen alan joustavan koulutusrakenteen kokeilu kehittämishankkeena.
Yleisen teologian perusopinnot Helsingin yliopisto, avoin yliopisto 2013

Tampereen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti ammattikasvatuksen dosentti vuodesta 1996 lähtien ja edelleen

Olen ollut elinikäinen oppija, joka on koko ajan halunnut hankkia uutta tietoa myös muodollisen koulutuksen avulla. Eläkkeelle jäädessäni ajattelin suorittaa kolmannen alan tutkinnon teologiassa, mutta muut työt ja harrastukset veivät ajan siltä suunnitelmalta. Opiskeluaikainen aktiivinen toimintani Satakuntalais-Hämäläisen Osakunnan aluetutkimustoiminnan vetäjänä antoi minulle kesätyöpaikan Satakunnan Seutukaavaliitossa peruskoulun yläasteen piirijakosuunnitelman laatijana 1968. Tietyllä tavalla palasin lähtöpisteeseen, kun 2014 eläkeläisenä Kymenlaakson Liitto tilasi minulta ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kehittämistä koskevan suunnitelman, jota tehdessäni pääsin tutustumaan laajasti Kymenlaaksoon ja palamaan jälleen  maakuntaorganisaatioon.

1973 - 1983 toimin ammattikasvatushallituksessa ensin suunnittelijana, sitten toimistopäällikkönä tehtävänäni valtakunnallinen koulutuksen määrällinen suunnittelu, yhteishaun kehittäminen sekä keskiasteen koulunuudistuksen suunnittelu. Tässä tehtävässä toimin valtion keskusviraston päättävän elimen esittelijänä sekä noin 10 hengen suunnittelutoimiston esimiehenä.

1983 - 1986 toimin ammattikoulujen etujärjestön Yleisten ammattikoulujen liiton johtana (fuusioitu 1980-luvun lopussa Kuntaliittoon). Tässä tehtävässä perehdyin valtakunnallisen etujärjestön edunvalvontaan ja vaikuttamiseen poliittiseen päätöksentekoon. 

1986 - 1996 toimin Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä (alaisia noin 300) kuntayhtymän johtajana ja alussa myös oppilaitosrehtorina. Kasvavalla alueella kuntayhtymään perustettiin tai liitettiin toimikautenani viisi uutta oppilaitosta.

1991 - 1993 olin osittaisella virkavapaalla Tampereen yliopiston ammattikasvatuksen tutkimuskeskuksen tutkijana tekemässä väitöskirjatutkimustani

1996 - 2011 olin Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ja sen edeltäjän Evamkin toimitusjohtaja-rehtori. Korkeakoulun henkilöstö oli 600 henkeä , ja vuosiopiskelijamäärä noin 8000. Johdin ammattikorkeakoulun perustamisvaiheen ja vakiintumisvaiheen vaativan jakson. Strategisen johtamisen ja ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittäminen oli erityisen kiinnostukseni kohde. Sen tuloksia palkittiin 2000-luvulla viisi kertaa laatu- tai huippuyksikköstatuksella Korkeakoulujen arviointineuvoston arvioinneissa.

2011 - olen tehnyt eläkkeellä ollessani osa-aikaisesti selvitystehtäviä mm. Helsingin ja Tampereen kaupunkien, Kymenlaakson maakunnan ja Etelä-Pohjanmaan ammatilliseen koulutukseen liittyen sekä useiden ammattikorkeakoulujen (Arcada, Diak, Turun amk, Satakunnan amk) kehittämistehtäviin liittyen. Opetus- ja kultturiministeriölle olen tehnyt 2014 ja 2018 selvityksen korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksesta sekä Oulun yliopistolle psykologikoulutuksen tarpeesta 2019. Olin 2014 valtiovarainministeriön konsulttina Seinäjoen ja Jalasjärven erityisessä kuntajakoselvityksessä koskien Jalasjärven aikuiskoulutuskeskuksen (JAKK) tulevaa asemaa.

Olen mielestäni ahkera työntekijä ja osaan suunnitella ajankäyttöni siten, että pystyn tekemään kaiken luvatun sovitussa ajassa. Laaja ja pitkäaikainen kokemus on auttanut mm. eläkeaikaisissa selvitystöissä luomaan tehokkaat ja tulokselliset työtavat.
Kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä

Kansainvälisiä asiantuntijatehtäviä minulla on ollut Suomen toisena edustajana EU:n ammatillisen peruskoulutuksen alikomiteassa 1990-luvun puolivälissä, oppilaitosjohdon kouluttajana EU:n Phare-hankkeissa Tsekin tasavallassa ja Virossa, Etelä-Afrikan korkeakoulujen laadunvarmistushankkeessa 2008-2010 sekä EU:n Twinning-hankkeessa Armeniassa 2015.

Keskeisiä luottamustehtäviä omalla alalla

Opetusministeriö. Aikuisten ammatillisen peruskoulutuksen toimikunnan pj. 1981-1983
Opetusministeriö. Ammattikoulutuslainsäädäntöä valmistelevan toimikunnan jäsen 1984-1986
Valtioneuvosto. Keskiasteen koulunuudistuksen neuvottelukunta 1987-1990
Valtioneuvosto. Hallinnon hajauttamiskomitean jaosto 3 (opetusala) sihteeri 1985-1986
Useiden opetus- ja kulttuuriministeriön toimikuntien ja työryhmien sihteeri ja jäsen


Ammatilliset Rehtorit ry:n pj. 1991
Ammatillisten oppilaitosten rehtoriliitto pj. 2004-2008
Ammattikoulujen Jyväskylän opettajaopiston johtokunta 1990-1994
Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettaopiston neuvottelukunta 1991-1994

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n pj. 2004-2008
Korkeakoulujen arviointineuvosto, varapj. 2008-2014
Humanistinen ammattikorkeakoulu,. hallituksen pj. 2013-2014

Keskustan koulutuspoliittinen toimikunta 1978-1990

Nämä luottamustehtävät ovat perehdyttäneet lainsäädännön ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun valtakunnan tasolla sekä sellaisiin työtapoihin, joita uskon myös kirkolliskokouksessa noudatettavan. Olen ollut erityisesti Arene ry:n puheenjohtajakaudella useaan otteeseen eduskunnan sivistysvaliokunnan sekä valtiovarainvaliokunnan sivistysjaoston kuulemana asiantuntijana.

Paikallisia luottamustoimia

Kuhmoisten vapaa-ajan asukkaat ry varapj. 2015 - sekä Kuhmoisten kunnan ja yhdistyksen yhteisen kausiasukastoimikunnan sihteeri 2019- 

Järvenpään kaupunki 1980- ja 1990-luvuilla kaupunginhallituksen varajäsen (keskusta), väestönsuojelulautakunnan pj. ym.

Arvonimet

Kunniatohtori, Tohoku Fukushi University, 8.2.2011
Ammattikasvatusneuvos, 8.5.2015

Luottamustehtäviä kirkollisella alalla

1990-1993 Kirkkohallitus. Kirkon kasvatusasian keskuksen johtokunta

1983-1990 Järvenpään seurakunta: jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta  koulu- ja oppilaitostyön toimikunnan pj, aikuistyön johtokunta

2019-2023 Lahden seurakuntayhtymä: diakonityön ja sairaalasielunhoidon johtokunta

Olin aktiivisesti pitkäaikaisimmalla asuinpaikkakunnallani mukana seurakunnan luottamustoimissa, mutta väitöskirjatyön alettua ja tultuani valituksi juuri perustetun suuren pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja/rehtoriksi jätin kaikki oman alan ulkopuoliset luottamustoimet.

Hakeuduttuani eläkeläisenä uudella asuinpaikkakunnallani Lahdessa uudelleen aktiivisesti mukaan mm. seurakuntayhtymän vapaaehtoistyöhön ja Joutjärven Messulaulajiin tunsin uudelleen tarvetta olla mukana myös luottamustoimissa. Tulkaa kaikki -liikkeen seurakuntavaaliohjelma tuntui vastaavan niihin näkemyksiin, joita minulla on kirkon toiminnan kehittämisestä.